Kontakt    
get_readerforumknfforumforum

Raporty emitenta


Rok 2016

Raporty bieżące na rok 2016


RB 2 2016 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016.
RB 3 2016 Zawarcie istotnej umowy.
RB 4 2016 Informacja o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015.
RB 5 2016 Informacja o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015 oraz rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku.
RB 6 2016 Informacja o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku.
RB 7 2016 Informacja o prowadzonych pracach mających na celu określenie możliwości przeprowadzenia w Spółce postepowania restrukturyzacyjnego.
RB 8 2016 Informacja o zmianie daty przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 6 m-cy roku obrotowego 2016.
RBW 9 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA..
RBW 10 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA.
RB 22 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ.
RB 23 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ.
RB 24 2016 Ogłoszenie dalszej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA.
RB 25 2016 Treść uchwały podjetej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PC Guard S.A.
RB 26 2016 Ogłoszenie dalszej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA.
RB 27 2016 Treść uchwały podjetej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PC Guard S.A.
RB 28 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ.
RB 29 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ.
RB 30 2016 Treść uchwały podjetej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PC Guard S.A.
RB 31 2016 Zmiana Statutu Spółki dokonana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PC Guard S.A.
RB 32 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ.
RB 33 2016 Odwołanie dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki PC GUARD S.A.
RB 34 2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Spółki PC Guard S.A.
RB 35 2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Spółki PC GUARD S.A.
RB 36 2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki PC Guard S.A.
RB 37 2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki PC Guard S.A.
RB 38 2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki PC Guard S.A.
RB 39 2016 Treści uchwał podjetych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PC Guard S.A.
RB 40 2016 Zmiana Statutu Spółki dokonana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PC Guard S.A.
RB 41 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ.
PC GUARD SA. ul. Rózana 63a, 02-569 Warszawa | biuro@pcguard.pl