Kontakt    
get_readerforumknfforumforum

Raporty emitenta


Rok 2015

Raporty półroczne na rok 2015 Grupy Kapitałowej PC Guard


Raporty bieżące na rok 2015


RB 1 2015 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015.
RB 2 2015 Otrzymanie przez Emitenta pisemnego żądania udzielenia informacji.
RB 3 2015 Informacja o niewypełnieniu w terminie zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych.
RB 4 2015 Stwierdzenie nieważności uchwały NWZA PC Guard SA.
RB 5 2015 Korekta Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego.
RB 6 2015 Informacja o zmianie daty przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2015 roku obrotowego
RB 7 2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
RB 8 2015 Informacja o zmianie daty przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2015 roku obrotowego.
RB 9 2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
RB 10 2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
RB 11 2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
RB 12 2015 Informacja o zmianie daty przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015.
RB 13 2015 Informacja o zmianie daty przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015
PC GUARD SA. ul. Rózana 63a, 02-569 Warszawa | biuro@pcguard.pl