Kontakt    
get_readerforumknfforumforum

Raporty emitenta


Rok 2014

Raport roczny skonsolidowany na rok 2014


Raport roczny na rok 2014


Sprawozdania skonsolidowane na rok 2014


Raporty bieżące na rok 2014


RB 1 2014 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014.
RB 2 2014 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy.
RB 3 2014 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy.
RB 4 2014 Zbycie pakietu akcji.
RB 5 2014 Nabycie pakietu akcji.
RBW 6 2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2014 roku.
RB 10 2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
RB 11 2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA w dniu 18 czerwca 2014 roku.
RB 12 2014 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 18 czerwca 2014 roku.
RB 13 2014 Zbycie pakietu akcji.
RB 14 2014 Zbycie pakietu akcji.
RB 15 2014 Zbycie pakietu akcji.
RB 16 2014 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji.
RBW 17 2014 Korekta - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 3 września 2014 roku.
RB 18 2014 Nabycie pakietu akcji - przekroczenie progu 5%.
RB 19 2014 Żądanie poszerzenia porządku obrad NWZA w dniu 3 września 2014 r.
RBW 20 2014 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 3 września 2014r.
RBW 21 2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 8 września 2014 roku.
RB 22 2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
RB 23 2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
RB 24 2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
RB 25 2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
RB 26 2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
RB 27 2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
RB 28 2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
RB 29 2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 3 września 2014 roku.
RBW 30 2014 Uchwały podjęte na NWZA w dniu 3 września 2014 roku.
RBW 31 2014 Uchwały podjęte na II części NWZA w dniu 8 września 2014 roku.
RB 32 2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na II części NWZA w dniu 8 września 2014 roku.
RB 33 2014 Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 34 2014 Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 35 2014 Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
RB 36 2014 Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
RB 37 2014 Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 38 2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 8 września 2014 r.
RBW 39 2014 Uchwały podjęte na NWZA w dniu 8 września 2014 roku.
RB 40 2014 Rezygnacja Prokurenta.
RB 41 2014 Rezygnacja Prezesa Zarządu.
RB 42 2014 Powołanie Prezesa Zarządu.
RB 43 2014 Zbycie akcji (aktywów) w spółce zależnej.
RB 44 2014 Zbycie akcji (aktywów) w spółce zależnej.
RB 45 2014 Wniesienie powódzwta o stwierdzenie nieważności uchwały NWZA z dnia 8 września 2014 r.
RB 46 2014 Rejestracja zmiany siedziby emitenta przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.
RB 47 2014 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZA z dnia 8 września 2014 r.
PC GUARD SA. ul. Rózana 63a, 02-569 Warszawa | biuro@pcguard.pl