Kontakt    
get_readerforumknfforumforum

Raporty emitenta


Rok 2012

Raport roczny skonsolidowany na rok 2012


Raport roczny na rok 2012


Raporty półroczne na rok 2012 Grupy Kapitałowej PC Guard


 

Sprawozdania skonsolidowane na rok 2012


Raporty bieżące na rok 2012


RB 1 2012 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
RB 1 2012 K Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej - Korekta
RB 2 2012 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012
RBW 3 2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011
RB 4 2012 Udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu spółce zależnej.
RB 5 2012 Zbycie aktywów znacznej wartości.
RB 5 2012 K Zbycie aktywów znacznej wartości - Korekta
RBW 6 2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2012 roku
RBW 7 2012 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 9 maja 2012 roku
RB 8 2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA w dniu 9 maja 2012 roku
RB 9 2012 Powołanie osoby Zarządzającej
RB 10 2012 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
RB 11 2012 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
RB 12 2012 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
RB 13 2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
RB 14 2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
RB 15 2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
RBW 16 2012 Uchwały podjęte na II części ZWZA w dniu 14 maja 2012 roku
RB 17 2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na II części ZWZA w dniu 14 maja 2012 roku
RB 18 2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
RBW 19 2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2012 roku
RBW 19 2012 K Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2012 roku - korekta
RB 20 2012 Aneks do udzielenia przez Emitenta poręczenia kredytu spółce zależnej
RBW 21 2012 Prognozy przychodów i zysków Grupy Kapitałowej PC Guard SA w roku 2012
RBW 22 2012 Uchwały podjęte na NWZA w dniu 12 lipca 2012 roku
RB 23 2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 12 lipca 2012 roku
RB 24 2012 Informacja w sprawie rekomendacji skupu akcji własnych
RB 25 2012 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
RB 26 2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
RB 27 2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
RB 28 2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na II części NWZA w dniu 7 sierpnia 2012 roku
RBW 29 2012 Uchwały podjęte na II części NWZA w dniu 7 sierpnia 2012 roku
RBW 29 2012 K Uchwały podjęte na II części NWZA w dniu 7 sierpnia 2012 roku - korekta
RB 30 2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
RB 31 2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
RB 32 2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
RB 33 2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
RBW 34 2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 3 września 2012 roku
RB 35 2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB 36 2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na NWZA w dniu 3 września 2012 roku.
RBW 37 2012 Uchwały podjęte na NWZA w dniu 3 września 2012 roku
RB 38 2012 Przekroczenie progu 25% - obniżenie zaangażowania Spółki Calatrava Capital SA
RB 39 2012 Rezygnacja Prezesa Zarządu
RB 40 2012 Powołanie osoby Zarządzającej
RB 41 2012 Przekroczenie progu 10% - obniżenie zaangażowania Spółki Calatrava Capital SA
RB 42 2012 Przekroczenie progu 5% akcjonariusza
RB 43 2012 Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy
RB 44 2012 Zbycie pakietu akcji
RB 44 2012 Nabycie pakietu akcji - przekroczenie przez akcjonariusza progu 10%
RB 45 2012 Korekta raportu - błędny numer raportu
RB 46 2012 Zawarcie przez jedenostkę zależną znaczącej umowy.
RB 47 2012 Korekta prognoz przychodów i zysków Grupy Kapitałowej PC Guard SA w roku 2012
RB 48 2012 Zbycie pakietu akcji.
RB 49 2012 Zbycie pakietu akcji - przekroczenie przez akcjonariusza progu 10%
PC GUARD SA. ul. Rózana 63a, 02-569 Warszawa | biuro@pcguard.pl