Kontakt    
get_readerforumknfforumforum

Raporty emitenta


Rok 2011

Raport roczny skonsolidowany na rok 2011


Raport roczny na rok 2011


Sprawozdania skonsolidowane na rok 2011


Raporty półroczne na rok 2011 Grupy Kapitałowej PC Guard


 

Raporty bieżące na rok 2011


RB 1 2011 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011
RB-W 2 2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011.
RB 3 2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 24 stycznia 2011
RB-W 4 2011 Uchwały podjęte na NWZA w dniu 24 stycznia 2011 roku
RB 5 2011 Podpisanie listu intencyjnego
RB-W 6 2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 marca 2011 roku
RB 7 2011 Objęcie udziałów w Spółce zależnej
RB 8 2011 Objęcie udziałów w Spółce zależnej
RB-W 6 2011 Korekta raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 marca 2011 roku
RB 9 2011 Wykaz akcjonariuszy posiadąjacych powyżej 5% na NWZA w dniu 16 marca 2011
RB-W 10 2011 Uchwały podjęte na NWZA w dniu 16 marca 2011 roku
RB 11 2011 List intencyjny z Calatrava Capital SA
RB-W 12 2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 kwietnia 2011 roku
RB 13 2011 Podpisanie protokołu uzgodnień w sprawie warunków planowanej transakcji zakupu akcji IMAGIS S.A. oraz sposobu finansowania zakupu
RB 14 2011 Przekroczenie przez Omenix Sp. o.o. 5% ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA
RB-W 15 2011 Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie NWZA
RB 15 2011 Zakończenie subskrybcji akcji serii E
RB 17 2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na NWZA w dniu 15 kwietnia 2011 roku.
RB-W 18 2011 Uchwały podjęte na NWZA w dniu 15 kwietnia 2011 roku
RB 19 2011 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
RB 20 2011 Rezygnacja z żądania zwołania NWZA
RB 21 2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości
RB 22 2011 Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki
RB 23 2011 Zbycie znacznego pakietu akcji
RB 24 2011 Przekroczenie przez FON Ecology SA 5% ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA
RB 25 2011 Zbycie znacznego pakietu akcji
RB 26 2011 Raport uzupełniający Raport Roczny za rok 2010 o Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2010
RB-W 27 2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2011 roku
RB-W 28 2011 Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki
RB 29 2011 Rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
RB 30 2011 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu gieldowego akcji serii E
RB 31 2011 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
RB 32 2011 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
RB 33 2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 15 kwietnia 2011 roku
RB-W 34 2011 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 13 czerwca 2011 roku
RB 35 2011 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
RB 36 2011 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
RB 35 2011 K Powołanie Członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie
RB 36 2011 K Powołanie Członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie
RB 38 2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości
RB 39 2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości
RB 40 2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości
RB 41 2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości
RB 42 2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości
RB 43 2011 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitalu docelowego.
RB 44 2011 Przekroczenie przez Calatrava Capital SA 5% ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA
RB 45 2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości
RB 46 2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości
RB 47 2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości
RB 48 2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości
RB 49 2011 Zakończenie subskrybcji akcji serii F - w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
RB 50 2011 Zakończenie subskrybcji akcji serii F - w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
RB 51 2011 Zakończenie subskrybcji akcji serii F - w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
RB 52 2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości
RB 53 2011 Zakończenie subskrybcji akcji serii F - w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
RB 54 2011 Zmniejszenie udziału procentowego poniżej 5 % w spółce Genesis Energy SA (dawniej Divicom SA)
RB 55 2011 Zakończenie subskrybcji akcji serii F - w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
RB 56 2011 Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
RB 57 2011 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F.
RB 58 2011 Przekroczenie przez Calatrava Capital FUND (CY) LIMITED 25% ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA
RB 59 2011 Obniżenie przez Calatrava Capital SA 5% ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA
RB 60 2011 Przekroczenie przez RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 5 % ogólnej liczby głosów i akcji
RB 61 2011 Przekroczenie przez RADAMOL Ltd. z siedzibą w Nikozji na Cyprze 5% ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA
RB 62 2011 Obniżenie przez Calatrava Capital FUND (CY) Limited 25 % ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA
RB 63 2011 Przekroczenie przez Calatrava Capital SA 20 % ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA
RB 64 2011 Obniżenie przez Calatrava Capital FUND (CY) Limited 5 % ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA
RB 65 2011 Przekroczenie przez Calatrava Capital SA 25 % ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA
PC GUARD SA. ul. Rózana 63a, 02-569 Warszawa | biuro@pcguard.pl