Kontakt    
get_readerforumknfforumforum

Ład korporacyjny


 

 

Statut, Regulaminy, Aktualne odpisy KRS


Statut PC Guard SA – aktualny od 10.10.2013
Statut PC Guard SA – aktualny od 01.09.2011
Statut PC Guard SA – aktualny od 17.05.2011
Statut PC Guard SA – tekst jednolity
Statut PC Guard SA – aktualny od 19.11.2007
Statut PC Guard SA – aktualny od 08.01.2007 po zmianach uchwalonych na NWZA
Statut PC Guard SA – 17 września 2005

Regulamin Walnego Zgromadzenia – 29 czerwiec 2009
Regulamin Walnego Zgromadzenia – poprzedni
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Nadzorczej
Uchwały zmieniające Regulamin Rady Nadzorczej – 30 stycznia 2006
Regulamin Rady Nadzorczej – 30 stycznia 2006
Regulamin Rady Nadzorczej – 30 stycznia 2007

Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego - rok 2006
Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego - rok 2007
Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego - rok 2008

Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2007

 

 

Aktualny odpis z KRS z dnia 22.08.2011


Aktualny odpis z KRS : strona 1,2
Aktualny odpis z KRS : strona 3,4
Aktualny odpis z KRS : strona 5,6
Aktualny odpis z KRS : strona 7,8
Aktualny odpis z KRS : strona 9

 
Rada nadzorcza


Katarzyna Kozłowska - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Pańczyk  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Skiba - Sekretarz Rady Nadzorczej
Krzysztof Urbański - Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Demidziuk - Członek Rady Nadzorczej

 

Zobacz także


Prezentacja spółki
Struktura akcjonariatu

Prospekt emisyjny akcji PC Guard SA

Raporty emitenta

PC GUARD SA. ul. Rózana 63a, 02-569 Warszawa | biuro@pcguard.pl