Prospekt emisyjny


 

 

Wersja elektroniczna Prospektu emisyjnego z dnia 27.09.2007(w formacie PDF)


Zatwierdzony prospekt emisyjny spółki
Aneks nr 1 z dnia 02 10 2007 do Prospektu emisyjnego spółki
Aneks nr 2 z dnia 05 10 2007 do Prospektu emisyjnego spółki
Aneks nr 3 z dnia 17 10 2007 do Prospektu emisyjnego spółki
Aneks nr 4 z dnia 03 12 2007 do Prospektu emisyjnego spółki

  

Wersja elektroniczna Prospektu emisyjnego z dnia 28.06.2005(w formacie PDF)


Wstęp
Spis treści
ROZDZIAŁ 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka
ROZDZIAŁ 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie
ROZDZIAŁ 3. Dane o emisji
ROZDZIAŁ 4. Dane o Emitencie
ROZDZIAŁ 5. Dane o działalności Emitenta
ROZDZIAŁ 6. Oceny oraz perspektywy rozwoju Emitenta
ROZDZIAŁ 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach
ROZDZIAŁ 8. Sprawozdania finansowe
ROZDZIAŁ 9. Informacje dodatkowe
ROZDZIAŁ 10. Załączniki

 

Prospekt emisyjny


Prospekt emisyjny akcji spółki PC Guard w formie drukowanej jest dostępny:

Skrót Prospektu zostanie opublikowany w dzienniku ogólnopolskim - PARKIET.