Kontakt    
get_readerforumknfforumforum

Walne zgromadzenie


NWZA 8 listopada 2016 roku godz. 13.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
Opinia zarzadu spólki
Formularz głosowania przez pełnomocnika

ZWZA 8 listopada 2016 roku godz. 8.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
Opinia zarzadu spólki
Formularz głosowania przez pełnomocnika

NWZA 8 września 2014 roku godz. 10.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
Projekty uchwał na ZWZA spółki PC Guard SA w dniu 8 września 2014
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji

NWZA 3 września 2014 roku godz. 10.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
Projekty uchwał na ZWZA spółki PC Guard SA w dniu 18 czerwca 2014
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji

ZWZA 18 czerwca 2014 r. godz 10.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
Projekty uchwał na ZWZA spółki PC Guard SA w dniu 18 czerwca 2014
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji

NWZA 10 października 2013 r. godz 9.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 10 października 2013
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji

ZWZA 28 czerwca 2013 r. godz 9.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
Projekty uchwał na ZWZA spółki PC Guard SA w dniu 28 czerwca 2013
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki PC Guard SA z działalności za 2012 rok.

NWZA 3 września 2012 r. godz 13.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 3 września 2012
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji

NWZA 12 lipca 2012 r. godz 13.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
Projekty uchwał NWZA PC Guard SA na dzień 12 lipca 2012
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji

ZWZA 09 maja 2011 r. godz 13.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
Projekty uchwał ZWZA PC Guard SA na dzień 13 czerwca 2011
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji

ZWZA 13 czerwca 2011 r. godz 13.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
Projekty uchwał ZWZA PC Guard SA na dzień 13 czerwca 2011
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Uchwały podjęte na ZWZA Spółki PC Guard SA w dniu 13 czerwca 2011 roku

NWZA 15 kwietnia 2011 r. godz 13.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA PC Guard SA na dzień 15 kwietnia 2011
Projekty uchwał NWZA PC Guard SA na dzień 15 kwietnia 2011
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji

NWZA 16 marca 2011 r. godz 13.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA PC Guard SA na dzień 16 marca 2011
Projekty uchwał NWZA PC Guard SA na dzień 16 marca 2011
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji

NWZA 24 stycznia 2011 r. godz 13.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA PC Guard SA na dzień 24 stycznia 2011
Projekty uchwał NWZA PC Guard SA na dzień 24 stycznia 2011
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji

NWZA 20 grudnia 2010 r. godz 9.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA PC Guard SA na dzień 20 grudnia 2010
Projekty uchwał NWZA PC Guard SA na dzień 20 grudnia 2010
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Uzasadnienie do wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Kandydat na Członka Rady nadzorczej PC Guard SA

ZWZA 18 czerwca 2010 r. godz 13.00


Adres e-mail: wza@pcguard.pl

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA PC Guard SA na dzień 18 czerwca 2010
Projekty uchwał ZWZA PC Guard SA na dzień 18 czerwca 2010
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Informacja o ogólnej liczbie akcji
PC GUARD SA. ul. Rózana 63a, 02-569 Warszawa | biuro@pcguard.pl