PC Guard Spółka Akcyjna


z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16, dla której Sąd Rejonowy Poznań Wilda i Nowe Miasto Wydział VIII KRS prowadzi rejestr pod nr0000137173 NIP 779-21-28-540
Wysokość kapitału zakładowego 30 688 591 PLN; kapitał opłacony w całości.

 

Warszawa


ul. Różana 63a, 02-569 Warszawa
te-mail: biuro@pcguard.pl

Prezes Zarządu: Aneta Frukacz

 

  

Sekretariat


e-mail: sekretariat@pcguard.pl