Kontakt    

Pisza o nasPC Guard SA wśród firm o największym przyroście przychodów

18/5/2002 | Computerworld

 

PC Guard SA w latach 2000-2001 zanotowała przyrost dochodów rzędu 206% i tym samym znalazła się wśród firm, które w ww. latach zanotowały największy wzrost przychodów.

Zestawienie firm z największym przyrostem przychodów

PC Guard SA w raporcie TOP 200 (2002) - spisie największych firm polskiego rynku informatycznego i telekomunikacyjnego za rok 2001.

PC Guard w raporcie TOP 200 za rok 2001  PC Guard SA wśród firm o największym przyroście przychodów 18/5/2002 | Computerworld

 

PC GUARD SA. ul. Rózana 63a, 02-569 Warszawa | biuro@pcguard.pl